Kirjaudu ulos Kirjaudu

Kasvihuonekaasupäästöt

Syntyneet jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 259000 216000 173000 130000 86000 43000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 26340 2180 5580 23770 54570 22570 172860 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016562000 468000 375000 281000 187000 94000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt319040357048315237331818360756374806 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko
Kotitalousjätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 201020122013201420152016600 500 400 300 200 100 0 kg CO2-ekv./asukas0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg CO2-ekv./BKT Meur Kotitalousjätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 147 2618 147 2632 152 2738 153 2703 156 2753 152 2580 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Kotitalousjätteiden eri jätelajien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Jätelaji tonnia CO2-ekv. kg CO2-ekv./asukas %-osuus jätteestä
Kemialliset jätteet1 91020 %
Metalli1 75014 %
Lasi8 73074 %
Pahvi ja kartonki1 42016 %
Paperi67 9105818 %
Kumi9001 %
Muovi30001 %
Puu1 24013 %
Sähkölaitteet9 55084 %
Biojätteet2 26029 %
Sekajäte74 1506349 %
Muut jätteet3 20031 %
Tekstiilijätteet36000 %
Yhteensä172 860147100 %

Lataa taulukko
Palvelualojen jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016300 250 200 150 100 50 0 kg CO2-ekv./asukas0 500 1000 1500 2000 2500 3000 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun yksityisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 51 910 73 1319 42 748 69 1171 82 1438 69 1114 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016120 100 80 60 40 20 0 kg CO2-ekv./asukas0 200 400 600 800 1000 1200 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 20 348 22 400 21 366 20 344 18 317 28 445 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Yhdyskuntajätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010201220142016426000 355000 284000 213000 142000 71000 0 tonnia CO2-ekv.Yhdyskuntajätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt255946283763244220260505275455272862 Kotitaloudet Julkiset palvelut Yksityiset palvelut

Lataa taulukko