Kirjaudu ulos Kirjaudu

Kasvihuonekaasupäästöt

Syntyneet jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 256000 213000 171000 128000 85000 43000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 72880 5620 5760 17690 73070 29190 170610 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 2008562000 468000 375000 281000 187000 94000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt374806 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko
Kotitalousjätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 2008600 500 400 300 200 100 0 kg CO2-ekv./asukas0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg CO2-ekv./BKT Meur Kotitalousjätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 162 2602 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Kotitalousjätteiden eri jätelajien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Jätelaji tonnia CO2-ekv. kg CO2-ekv./asukas %-osuus jätteestä
Kemialliset jätteet1 08010 %
Metalli1 37013 %
Lasi4 91053 %
Pahvi ja kartonki1 07015 %
Paperi86 1008224 %
Kumi5001 %
Muovi000 %
Puu1 61022 %
Sähkölaitteet1 06011 %
Biojätteet2 530211 %
Sekajäte70 2706750 %
Muut jätteet46000 %
Tekstiilijätteet10000 %
Yhteensä170 610162100 %

Lataa taulukko
Palvelualojen jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 2008300 250 200 150 100 50 0 kg CO2-ekv./asukas0 500 1000 1500 2000 2500 3000 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun yksityisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 69 1114 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 2008120 100 80 60 40 20 0 kg CO2-ekv./asukas0 200 400 600 800 1000 1200 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 28 445 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Yhdyskuntajätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 2008409000 341000 273000 205000 136000 68000 0 tonnia CO2-ekv.Yhdyskuntajätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt272862 Kotitaloudet Julkiset palvelut Yksityiset palvelut

Lataa taulukko