Kirjaudu ulos Kirjaudu

Kasvihuonekaasupäästöt

Syntyneet jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 246000 205000 164000 123000 82000 41000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 46680 950 6300 17390 74490 21860 164160 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010562000 468000 375000 281000 187000 94000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt331818360756374806 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko
Kotitalousjätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010600 500 400 300 200 100 0 kg CO2-ekv./asukas0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg CO2-ekv./BKT Meur Kotitalousjätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 152 2580 157 2734 162 2602 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Kotitalousjätteiden eri jätelajien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Jätelaji tonnia CO2-ekv. kg CO2-ekv./asukas %-osuus jätteestä
Kemialliset jätteet1 08010 %
Metalli1 51013 %
Lasi4 28042 %
Pahvi ja kartonki1 11015 %
Paperi80 8107522 %
Kumi7001 %
Muovi000 %
Puu28002 %
Sähkölaitteet3 07034 %
Biojätteet2 550211 %
Sekajäte67 3206248 %
Muut jätteet1 95020 %
Tekstiilijätteet12000 %
Yhteensä164 160152100 %

Lataa taulukko
Palvelualojen jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010300 250 200 150 100 50 0 kg CO2-ekv./asukas0 500 1000 1500 2000 2500 3000 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun yksityisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 69 1171 82 1438 69 1114 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010120 100 80 60 40 20 0 kg CO2-ekv./asukas0 200 400 600 800 1000 1200 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 20 344 18 317 28 445 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Yhdyskuntajätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200820092010413000 344000 275000 206000 138000 69000 0 tonnia CO2-ekv.Yhdyskuntajätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt260505275455272862 Kotitaloudet Julkiset palvelut Yksityiset palvelut

Lataa taulukko