Kirjaudu ulos Kirjaudu

Kasvihuonekaasupäästöt

Syntyneet jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 259000 216000 173000 130000 86000 43000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 172380 Kotitaloudet

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 2008200920102012562000 468000 375000 281000 187000 94000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt315237331818360756374806 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko
Kotitalousjätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 20082009201020122013600 500 400 300 200 100 0 kg CO2-ekv./asukas0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg CO2-ekv./BKT Meur Kotitalousjätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 153 2703 156 2753 152 2580 157 2734 162 2602 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Kotitalousjätteiden eri jätelajien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Jätelaji tonnia CO2-ekv. kg CO2-ekv./asukas %-osuus jätteestä
Kemialliset jätteet1 46010 %
Metalli1 73024 %
Lasi7 57074 %
Pahvi ja kartonki1 17015 %
Paperi78 3706921 %
Kumi9001 %
Muovi000 %
Puu1 64013 %
Sähkölaitteet3 69034 %
Biojätteet2 15029 %
Sekajäte71 7506449 %
Muut jätteet2 39020 %
Tekstiilijätteet38000 %
Yhteensä172 380153100 %

Lataa taulukko
Palvelualojen jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 2008200920102012300 250 200 150 100 50 0 kg CO2-ekv./asukas0 500 1000 1500 2000 2500 3000 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun yksityisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 42 748 69 1171 82 1438 69 1114 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 2008200920102012120 100 80 60 40 20 0 kg CO2-ekv./asukas0 200 400 600 800 1000 1200 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 21 366 20 344 18 317 28 445 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Yhdyskuntajätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 2008200920102012413000 344000 275000 206000 138000 69000 0 tonnia CO2-ekv.Yhdyskuntajätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt244220260505275455272862 Kotitaloudet Julkiset palvelut Yksityiset palvelut

Lataa taulukko