Kirjaudu ulos Kirjaudu

Kasvihuonekaasupäästöt

Syntyneet jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 256000 213000 171000 128000 85000 43000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 49440 21600 170460 Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 20082009201020122014562000 468000 375000 281000 187000 94000 0 tonnia CO2-ekv.Pääkaupunkiseudun jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt357048315237331818360756374806 Teollisuus Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto Maa- ja vesirakentaminen Talonrakentaminen Yksityiset palvelut Julkiset palvelut Kotitaloudet

Lataa taulukko
Kotitalousjätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 200920102012201320142015600 500 400 300 200 100 0 kg CO2-ekv./asukas0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 kg CO2-ekv./BKT Meur Kotitalousjätteistä aiheutuneet kasvihuonekaasupäästöt 147 2629 152 2738 153 2703 156 2753 152 2580 157 2734 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Kotitalousjätteiden eri jätelajien aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt
Jätelaji tonnia CO2-ekv. kg CO2-ekv./asukas %-osuus jätteestä
Kemialliset jätteet1 73010 %
Metalli1 73014 %
Lasi1 03014 %
Pahvi ja kartonki1 40016 %
Paperi72 5806318 %
Kumi11002 %
Muovi16001 %
Puu1 69013 %
Sähkölaitteet9 13084 %
Biojätteet2 16029 %
Sekajäte75 4406549 %
Muut jätteet2 99031 %
Tekstiilijätteet31000 %
Yhteensä170 460147100 %

Lataa taulukko
Palvelualojen jätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 20082009201020122014300 250 200 150 100 50 0 kg CO2-ekv./asukas0 500 1000 1500 2000 2500 3000 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun yksityisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 73 1319 42 748 69 1171 82 1438 69 1114 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

framework 3.3.1.sr2.19840 20082009201020122014120 100 80 60 40 20 0 kg CO2-ekv./asukas0 200 400 600 800 1000 1200 kg CO2-ekv./BKT Meur Pääkaupunkiseudun julkisten palveluiden jätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt 22 400 21 366 20 344 18 317 28 445 kg CO2-ekv./asukas kg CO2-ekv./BKT Meur

Lataa taulukko

Yhdyskuntajätteet

framework 3.3.1.sr2.19840 20082009201020122014426000 355000 284000 213000 142000 71000 0 tonnia CO2-ekv.Yhdyskuntajätteiden aiheuttamat kasvihuonekaasupäästöt283763244220260505275455272862 Kotitaloudet Julkiset palvelut Yksityiset palvelut

Lataa taulukko