Kirjaudu ulos Kirjaudu


Luokitukset

Toimialat

Toimiala
perustasolla

TOL 2002
luokitus

Toimiala
tasolla 2

Toimiala
tasolla 1

Kaivostoiminta ja louhinta C Kaivostoiminta ja louhinta Kaivostoiminta ja louhinta
Elintarviketeollisuus DA Elintarviketeollisuus Teollisuus
Kustantaminen DE 221 Kustantaminen Teollisuus
Painaminen DE 222 Painaminen Teollisuus
Kemian teollisuus DF, DG ja DH Kemian teollisuus Teollisuus
Kone- ja metalliteollisuus DJ, DK ja DM Kone- ja metalliteollisuus Teollisuus
Sähkö- ja elektroniikka-
teollisuus
DL Sähkö- ja elektroniikka-
teollisuus
Teollisuus
Muu teollisuus D, paitsi DN 37 Muu teollisuus Teollisuus
Sähkö-, kaasu- ja
vesihuolto
E Energia- ja vesihuolto Energia- ja vesihuolto
Talonrakentaminen F, paitsi 4523 ja 4524 Talonrakentaminen Talonrakentaminen
Maa- ja vesirakentaminen F 4523 ja 4524 ja O 90032 Maa- ja vesirakentaminen Maa- ja vesirakentaminen
Autokauppa, korjaamot ja huoltamot G 50 Tukku- ja vähittäiskauppa Yksityiset palvelut
Elintarviketukut G 513, paitsi 5134 Tukku- ja vähittäiskauppa Yksityiset palvelut
Muu tukkukauppa G 51, paitsi elintarviketukut ja 5157 Tukku- ja vähittäiskauppa Yksityiset palvelut
Päivittäistavarakauppa G 52111, 52112 ja 522 paitsi 5225 Tukku- ja vähittäiskauppa Yksityiset palvelut
Muu vähittäiskauppa G 52 paitsi päivittäistavarakauppa Tukku- ja vähittäiskauppa Yksityiset palvelut
Hotellit H 551 ja 552 Majoitus ja ravitseminen Yksityiset palvelut
Ravintolat H 553, 554 ja 5551 Majoitus ja ravitseminen Yksityiset palvelut
Ateriapalvelu H 5552 Majoitus ja ravitseminen Yksityiset palvelut
Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne I Kuljetus, varastointi ja tietoliikenne Yksityiset palvelut
Julkisen hallinnon toimistot L, paitsi 7522 ja 75232 Julkinen hallinto Julkiset palvelut
Maanpuolustus ja vankeinhoito L 7522 ja 75232 Julkinen hallinto Julkiset palvelut
Peruskoulut M 801 Koulutus Julkiset palvelut
Lukiot M 8021 Koulutus Julkiset palvelut
Ammatilliset oppilaitokset M 8022 Koulutus Julkiset palvelut
Korkeakoulut ja muu koulutus M 803 ja 804 Koulutus Julkiset palvelut
Sairaalat N 8511 Terveydenhuolto-
ja sosiaalipalvelut
Julkiset palvelut
Muut terveyspalvelut N 8512, 8513, 8514 ja 852 Terveydenhuolto-
ja sosiaalipalvelut
Julkiset palvelut
Päiväkodit N 85321 Terveydenhuolto-
ja sosiaalipalvelut
Julkiset palvelut
Muut hoitolaitokset N 8531 Terveydenhuolto-
ja sosiaalipalvelut
Julkiset palvelut
Muut sosiaalipalvelut N 8532 ja 85321 Terveydenhuolto-
ja sosiaalipalvelut
Julkiset palvelut
Urheilu O 926 Virkistys, kulttuuri
ja urheilu
Yksityiset palvelut
Virkistys- ja kulttuuri O 91310 ja 92 paitsi 926 Virkistys, kulttuuri
ja urheilu
Yksityiset palvelut
Muut palvelut J, K, O 90031, 91 (paitsi 91310), 93, Q ja X Muut palvelut Yksityiset palvelut
Kotitaloudet - Kotitaloudet Kotitaloudet
Viemäri- ja jätevesihuolto O 9001 Viemäri-, jätevesi- ja jätehuolto Julkiset palvelut
Kierrätys DN 37 Teollisuus Teollisuus
Jätteiden ja romun tukkukauppa G 5157 Tukku- ja vähittäiskauppa Yksityiset palvelut
Jätehuolto O 9002 Viemäri-, jätevesi-
ja jätehuolto
Julkiset palvelut


Jäteluokitus

EWC-Stat koodi

Jätelaji perustasolla

Yhdistetty jätelaji

01.1 Käytetyt liuottimet Kemialliset jätteet
01.2 Happo-, emäs- ja suolajätteet Kemialliset jätteet
01.3 Käytetyt öljyt Kemialliset jätteet
01.4 Käytetyt kemialliset katalyytit Kemialliset jätteet
02 Kemiallisten valmisteiden jätteet Kemialliset jätteet
03.1 Kemialliset sakat ja jäännökset Kemialliset jätteet
03.2 Teollisuudessa syntyvät jätevesilietteet Kemialliset jätteet
05 Terveydenhoidossa syntyvät ja biologiset jätteet Terveydenhoidon jätteet
06.1 Rautametallien jäte ja romu Metalli
06.2 Ei-rautametallien jäte ja romu Metalli
06.31 Sekalaisten metallipakkausten jäte Metalli
06.32 Muut sekalaiset metallijätteet Metalli
07.11 Lasipakkaukset Lasi
07.12 Muut lasijätteet Lasi
07.21 Paperi- ja pahvipakkausten jätteet Pahvi ja keräyskartonki
07.23 Muut paperi- ja pahvijätteet Paperi
07.3 Kumijätteet Kumi
07.41 Muovipakkausten jätteet Muovi
07.42 Muut muovijätteet Muovi
07.51 Puupakkausten jätteet Puu
07.52 + 07.53 Muut puujätteet Puu
07.6 Tekstiilijätteet Muut jätteet
07.7 PCB:tä sisältävät jätteet Muut jätteet
08.1 Käytöstä poistetut ajoneuvot Romuajoneuvot
08.2 Sähkö- ja elektroniikkaromu Sähkö- ja elektroniikkaromu
08.41 Paristo- ja akkujätteet Muut jätteet
08.43 Muut koneiden ja laitteiden käytöstä poistetut osat Muut jätteet
09.11 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät eläinperäiset jätteet Eläin- ja kasvijätteet
09.12 + 09.13 Elintarvikkeiden valmistuksessa ja jalostuksessa syntyvät kasviperäiset ja sekajätteet Eläin- ja kasvijätteet
09.2 Puutarhajäte Eläin- ja kasvijätteet
09.3 Lanta ja lietelanta Eläin- ja kasvijätteet
10.11 Kotitalous- ja niihin rinnastettavat jätteet Sekajäte
10.12 Katujen puhdistuksessa syntyvät jätteet Sekajäte
10.21 Sekalaiset pakkaukset Sekajäte
10.22a* Vaipat Sekajäte
10.22b* Muut sekalaiset materiaalit Sekajäte
10.3 Lajittelujätteet Lajittelujätteet
11.1 + 11.2 + 11.4 Tavanomaiset lietteet (lukuunottamatta ruoppausmassoja) Lietteet
11.3 Puhtaat ruoppausmassat Lietteet
12.11 Betoni-, tiili- ja kipsijäte Rakennusjäte
12.12 Teiden päällystyksessä syntyvät hiilivetyjä sisältävät jätteet Rakennusjäte
12.13 Sekalaiset rakennusjätteet Rakennusjäte
12.2 Asbestijäte Rakennusjäte
12.3 Luonnossa esiintyvien mineraalien jätteet Muut mineraalijätteet
12.41 Savukaasujen puhdistuksessa syntyvät jätteet Muut mineraalijätteet
12.42a* Jätteen poltossa syntyvä pohjatuhka Tuhkat ja kuonat
12.42b* Jätteen poltossa syntyvä lentotuhka ja kuona Tuhkat ja kuonat
12.42c* Muussa poltossa syntyvät tuhkat ja kuonat Tuhkat ja kuonat
12.42d* Termisessä käsittelyssä syntyvät kuonat Tuhkat ja kuonat
12.5 Sekalaiset mineraalijätteet Muut mineraalijätteet
12.61 Saastuneet maa-ainekset ja kivimurska Muut mineraalijätteet
12.62 Saastuneet ruoppausmassat Muut mineraalijätteet
13 Kiinteytetyt, stabiloidut tai lasitetut jätteet Muut jätteet
19* Tuntematon jäte Muut jätteet
20* Ei jätettä Muut jätteet
* Ei sisälly EWC-Stat-luokitteluun